Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

170331-02 Abonnementsbetingelser for leje af SIM-kort hos SIM Supply.

Leje af SIM-kort til alarmsystemer

SIM-kort udlejes til brug i alarmsystemer, varmepumper o.lign. til kommunikation til og fra systemet med SMS-beskeder eller data kommunikation til indstilling, aktivering, deaktivering og statusmeddelelser og evt. taleopkald fra et alarmsystem ved alarmering.

SIM-kort fra SIM Supply må udelukkende bruges til disse formål (SIM-kort til andre formål f.eks. til aflæsningsformål kun efter forudgående skriftlig aftale).

Dækningsområdet er TDC's GSM netværk i Danmark på 2G og 3G.

SIM-kort må ikke anvendes i mobiltelefoner eller andre systemer eller på anden måde bruges til andre formål. Det vil være et brud på lejeaftalen og det kan medføre øjeblikkelig lukning af forbindelsen til GSM-netværket og krav om dækning af omkostninger. Det er dog tilladt at afprøve afsendelse af SMS fra en mobiltelefon.

Beskyttelse af lejer mod store efterbetalinger f.eks. pga. et defekt alarmsystem.

Abonnementsbetalingen inkluderer afsendelse af op til 100 SMS og 60 sekunders taleopkald pr. kalendermåned fra alarmsystemet, samt fri modtagelse af SMS og eventuel taleopkald til alarmsystemet. Evt. overskydende SMS og taleopkald opkræves kvartalsvis - se prislisten på www.simsupply.dk.
Ved ekstraordinært højt forbrug spærres for afsendelse af SMS, taleopkald og datatrafik. Der kan fortsat modtages SMS, hvormed f.eks. et alarmsystem stadig kan aktiveres og deaktiveres.
Der sendes e-mail med en advarsel, når der i en kalendermåned er et overforbrug på abonnementsprisen på ca. 50 % og der spærres for yderligere forbrug ved et overforbrug på ca. 100 %.
Der kan på lejers opfordring igen åbnes for forbrug ved at logge ind via selvbetjeningen her: www.simsupply.dk

Lejeaftalen

Lejeaftale indgås med selskabet SIM Supply ApS, Havnegade 69, 5500 Middelfart, CVR-nr. 38536486. Lejer skal være en myndig person eller et selskab registreret i CVR-registret.

Aftale om leje af SIM-kort indgås ved bestilling og betaling på www.simsupply.dk. Lejeaftalen fortsætter indtil lejer eller udlejer opsiger aftalen (se nedenfor).

Fortrydelsesret

Abonnementet er ikke omfattet af fortrydelsesret, idet SIM-kortet aktiveres på GSM-netværket med et tildelt mobilnummer til lejer umiddelbart efter bestillingen. Abonnementet kan altid opsiges med 10 dages varsel til udløbet af et kvartal.

Betaling af leje og forbrug

Ved bestillingen betales for oprettelse og 12 måneders abonnement (gældende måned plus 11 hele måneder frem). Betalingskortet registreres hos ePay til brug for senere betalinger af eventuelt ekstra forbrug og fremtidig abonnement. Lejer er forpligtet til at oplyse evt. nyt betalingskort ved login på simsupply.dk. Forbrug udover indholdet i abonnementet opkræves kvartalsvis.

Ved manglende abonnementsbetaling pga. kortudløb eller af andre grunde sendes e-mail med opfordring til at indtaste nye kortoplysninger.

Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter denne påmindelse sendes en rykker (vi forbeholder os ret til et rykkergebyr på 100 kr.).

Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter rykkeren betragtes aftalen som misligholdt og aftalen ophører. Skyldig saldo opgøres som ved opsigelse på dette tidspunkt og opkræves hos lejer.

Prisregulering og øvrige ændringer i abonnementet

Eventuel prisregulering eller regulering af ydelser eller abonnementsbetingelser varsles pr. e-mail mindst 20 dage før udgangen af et kvartal.

Opsigelse

Der er ingen bindingsperiode. Aftalen kan af lejer altid opsiges ved login på www.simsupply.dk med 10 dages varsel til udløbet af et kvartal. Husk at oplyse det 20-cifrede nummer, som står på SIM-kortet, og det tildelte mobilnummer. Husk at opbevare kvittering på opsigelsen indtil slutafregning.

Forbindelsen til GSM-netværket afbrydes inden for de sidste 5 dage før aftalens udløb.

Evt. overskydende forudbetaling refunderes efter lejeperiodens udløb, når evt. ekstra forbrug i lejeperioden er opgjort senest 20 dage efter kvartalets udløb.

Udlejer kan tilsvarende opsige aftalen pr. e-mail med 20 dages varsel til udløbet af et kvartal.

Ved lejers eventuelle brud på aftalen er udlejer berettiget til straks at afbryde forbindelsen til og fra GSM-netværket. Lejeaftalen udløber da som ved opsigelse fra lejer.